26/07/2022

    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

    วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕…
    21/09/2021

    ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

    วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ…