วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัด จัดอบรม “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” PDPA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”

วันที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ กันยายน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” PDPA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx” โดยมีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยากรงานสอนของสถาบันภาษาสอนระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท และอาจารย์พัฒน์พงษ์ บุษยากร วิทยากรและที่ปรึกษาชำนาญการเป็นวิทยากรในการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *