ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/TOR-วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ_ปีงบประมาณ62.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/2562-04-ปร.4-ครุภันณฑ์การศึกษา-2562.pdf” download=”all”]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *