จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ⇒ ร่างประกาศเชิญชวน