จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ⇒ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง