1 สัปดาห์ ago

  โครงการพัฒนาสังคมตามเขตชายแดนไทย-กัมพูชา

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณ…
  3 สัปดาห์ ago

  บุญสังฆทานประจำปี ๒๕๖๓

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖…
  4 สัปดาห์ ago

  ประชุมชี้แจงความพร้อมและขออนุมัติหลักสูตร

  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕…
  29/06/2020

  ขอถวายมุทิตา พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร.

  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ…
  29/06/2020

  ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒…
  23/06/2020

  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

  วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนาย…
   1 สัปดาห์ ago

   โครงการพัฒนาสังคมตามเขตชายแดนไทย-กัมพูชา

   หลักสูตรพุทธศาสตรบัณ…
   3 สัปดาห์ ago

   บุญสังฆทานประจำปี ๒๕๖๓

   วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖…
   4 สัปดาห์ ago

   ประชุมชี้แจงความพร้อมและขออนุมัติหลักสูตร

   วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕…
   Back to top button
   Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.