วันพฤหัส , 19 ตุลาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์เก่า มจร ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียน และสร้างถนนคอนกรีตเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความดีงาม บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญในงานถวายสังฆทานในครั้งนี้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓  – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ “บ้านปรือคันตะวันออก ศรีสะเกษ”ต้นแบบศีล ๕ ระดับชาติ

“บ้านปรือคันตะวันออก ศรีสะเกษ”ต้นแบบศีล ๕ ระดับชาติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับประเทศ พร้อมยกย่องต้นแบบระดับภาค ขณะที่“บ้านปรือคันตะวันออก” ศรีสะเกษ ต้นแบบศีล ๕ ระดับประเทศ หนึ่งเดียวในไทยมีผู้เข้าร่วมโครงการเกิน ๑ ล้านคน วันนี้( ๑๗ ก.ย. )ที่อาคารราชวิริยารังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  มหาเถรสมาคม(มส.) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐) พร้อมเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ และประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ต้นแบบดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พงษ์ชัย นิมิตศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  กล่าวว่า สำหรับผลการคัดเลือกจังหวัดมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีดังนี้ ๑.อ่างทอง ๒.ชัยนาท ๓.อุตรดิตถ์ ๔.ตาก ๕.เลย ๖.หนองบัวลำภู ๗.มหาสารคา ๘.ศรีสะเกษ ๙.นครพนม ๑๐.มุกดาหาร ๑๑.ชัยภูมิ ๑๒.สุพรรณบุรี ๑๓.กาญจนบุรี ๑๔.สมุทรสาคร ๑๕.สมุทรสงคราม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ดีเด่น ระดับภาค ภาค ๑ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ ๓ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาค  ๒  บ้านใหม่ หมู่ ๓ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาภาค  ๓ บ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ต.หาดหนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี   ภาค  ๔  บ้านท่ากระดังงา หมู่ ๓ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาค ๕ บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๙ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก   ภาค ๖ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน  ภาค ๗ บ้านป่าบุก หมู่ ๑๐ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ภาค  ๘ บ้านหนองยางคำ หมู่ ๑๓ ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายภาค  ๙ บ้านเสียว หมู่ ๙ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ภาค ๑๐ บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ ๕ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ… ข้อมูลจาก : https://www.dailynews.co.th/education/598859

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมยืนซองสอบราคา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST3

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest โดย พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูรูปภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610476919023915.1073741830.100001848670637&type=1&l=b7849d1315

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎกคม ๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิธีทำโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ บุญยืน งามเปรี่ยม

การดำเนินงาน

ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยสงฆ์ ได้เสนอหัวข้อโครงการวิจัยและให้โอกาสในการทำงานการวิจัย โดยแต่ล่ะส่วนฝ่ายทั้งคณะสาขาวิชาได้ร่วมระดมความคิดช่วยในการทำงานวิจัยจึงสามารถทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ สรุปผลวิธีการทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) เลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองถนัด ๒)หาเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัย ๓)หาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของ ๔)จัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ ๕)ทุ่มเท เสียสละ ในการทำงาน ๖)ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่องาน

 

นายบุญยืน งามเปรี่ยม

ขอแสดงความอาลัย พระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล

ปิยโต ชายเต โสโก
ขอแสดงความอาลัย และปลงธรรมสังเวชต่อมรณกรรม
ของพระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล วัดอีหนา ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ตเถวาหํ สริสฺสามิ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสที่ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองฝ่ายบริหาร ได้รับประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐”

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่
    พระอุดมปัญญาภรณ์
– รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร
– ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
– พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๔
ได้รับการประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.