ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ตารางเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต-ภาคการศึกษาที่-1-ปี-62.pdf” download=”all”]

 

ตารางเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ตารางเรียนสาขาพระพุทธศาสนา-ภาคการศึกษาที่-1-ปี-62-แก้ไข-27-06-62.pdf” download=”all”]

 

ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ-ภาคการศึกษาที่-1-ปี-62.pdf” download=”all”]

 

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

[embeddoc url=”https://ssk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ตารางเรียน-ป.บส.-ภาคการศึกษาที่-1-ปี-62.pdf” download=”all”]