วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018
ข่าวด่วน

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัดโครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

โครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการไหว้ครูบุรพาจารย์ เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูบุรพาจารย์ที่ได้สั่งสอนประสาทวิชาให้แก่นิสิต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ที่เป็นการแสดงออกถึงความดีของพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดทั้งพระสังฆเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกทั้งการส่งเสริมพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รำลึกถึงคุณูปการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.