วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018
ข่าวด่วน

ขอแสดงความอาลัย พระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล

ปิยโต ชายเต โสโก
ขอแสดงความอาลัย และปลงธรรมสังเวชต่อมรณกรรม
ของพระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล วัดอีหนา ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ตเถวาหํ สริสฺสามิ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.