วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

26
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย // ดร.ฐานิดา มั่นคง (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ // พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย) ชี้แจง การจัดการเรียน // นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ) ชี้แจงระบบการจัดการศึกษา //พระแพนษณุ อนุตฺตโร(อาจารย์ประจำ/ส่วนงานทะเบียน) ชี้แจงกฎระเบียบการศึกษา ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.