วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวด่วน

ประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๑-๒๒  เมษายน ๒๕๖๑  พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และพระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร อาจารย์ประจำ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.