วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐

วันที ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.