วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต และพระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจำ/รก.กิจการนิสิต  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.