วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

พิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำโดยพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร. ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ, พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม “อาคารพระพรหมบัณฑิต” และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

 
Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.