วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

โครงการพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย นำโดยพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแกนนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยสงฆ์เลยเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ศึกษาดูงาน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.