วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.