จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

โหลด เอกสารสอบราคาซื้อครุภั้ณฑ์การศึกษา ปีงบ 2561

 

 

(ล่างนี้งบปี ๕๙)

เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ศึกษา  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่นี่

 

Close
Close