วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวด่วน

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

โหลด เอกสารสอบราคาซื้อครุภั้ณฑ์การศึกษา ปีงบ 2561

 

 

(ล่างนี้งบปี ๕๙)

เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ศึกษา  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ดาวน์โหลดที่นี่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่นี่

Facebook แสดงความคิดเห็น
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.