วันศุกร์ , 23 มิถุนายน 2017
ข่าวด่วน

แนะนำผู้บริหาร

praradchatumsarasutee ชื่อ : พระราชธรรมสารสุธี ,ดร.
การศึกษา : ป.ธ. ๙ ,ศษ.บ. (ภาษาไทย) ,บก.ม. (บริหารศึกษา) ,พธ.ด (พระพุทธศาสนา)   
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-8772069
prakooprariyadweeraporn ชื่อ : พระครูปริยัติวีราภรณ์
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.087-6499539
Udompanyaporn ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-3212026
 Tanida ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-5934329
prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.084-6066612
Tanyapad ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-4702848

Facebook แสดงความคิดเห็น
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.