ข่าว/ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญร่วมงานบุญกฐินสามัคคี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดกันทรอมใตั ร่วมทำบุญร่วมงานบุญกฐินสามัคคี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดกันทรอมใตั อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ซึ่งวัดนี้ มี พระครูโกศลศาสนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

Facebook แสดงความคิดเห็น

Related Articles

Back to top button
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Close
Close