ข่าว/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาระกิจผู้บริหาร

ประชุมเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  พระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย ประกอบด้วย พระครูปริยัติวีราภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ รองประธานเครือข่ายฯ, ผศ.ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เลขานุการเครือข่ายฯ,  พระครูไพโรจน์วัฒนาทร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และนายคุณวัฒน์  ดวงมณี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในการประชุม และมีบุคลากรในเขตภาคอีสานจำนวน ๑๒ ส่วนงานเข้าร่วมประชุม

Facebook แสดงความคิดเห็น

Related Articles

Back to top button
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Close
Close