วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

โครงการจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี รุ่นที่ 2 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชวรมุนี ,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 รูป โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันจัด ระหว่างวันที่14 -16 ธันวาคม 2560

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.