ประชุม การทำคู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ มจร.วังน้อย ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

20170526_155540

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมประชุมการจัดทำคู่มือการทำดุษฎีนิพ ... Read More »

อบรมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

20170527_090751

ในวันที่  ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาบุคลากร ... Read More »

Scroll To Top