กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ภายในกิจกรรม มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ ตลาดโบราณ ซุ้มโรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ฟังเทศ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และการแสดงของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาพุทธาราม

11825190_819940191408921_6579809994630836453_n