ประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันนี้ 13 พ.ค.64 เวลา 13.00-15.00 น.คณาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ ทั้งในที่ตั้ง และ Work From Home ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ