รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  1. รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ 2
  3. รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมยาเสพติด
  4. รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  5. รายงานผลการดำเนินโครงการส่เสริมคุณธรรมจริยธรรม
  6. รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์
  7. รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  8. รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
  9. รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานนิสิต
  10. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560
  11. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2
  12. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1
  13. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  14. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ60
  15. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดตั้งองค์กรนิสิต
  16. รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี2560
  17. รายงานผลการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนานิสิต ประจำปี 2560
  18. รายงานผลการดำเนินโครงการบุญผเหวดเทศน์มหาชาติ
  19. รายงานผลการดำเนินโครงการบุญประเพณีเจดีย์ข้าวเปลือก
  20. รายงานผลการดำเนินโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน
  21. รายงานผลการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ-60
  22. รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ-ปี๖๐
  23. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-60
  24. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  25. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปี 2560
  26. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2560
  27. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 60
  28. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งหอบุรพาจารย์
  29. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  30. รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ 1
  31. ายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการสำหรับผู้นำวิทยาการสมัยใหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *