ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้ Read More »

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้   Read More »

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 60

“เปิดรับสมัครรอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2560″ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2560 สอบข้อเขียนน วันที่ 31 พ.ค. 2560 สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 105 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร เบอร์ 081-0648178 Read More »

ประกาศ ลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 60

 เปิดรับลงทะเบียนนิสิตใหม่ วันที่ ๕ – ๑๕ มิ.ย.๖๐ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นิสิตใหม่ส่งใบรายงานตัวและใบคำร้องขอมีบัตร ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ Read More »

(ด่วน)ประเมินอาจารย์ออนไลน์

regweb.mcu.ac.th นิสิตสามารถประเมินอาจารย์ออนไลน์ที่ระบบทะเบียนนิสิตได้แล้ววันนี้ถึง 30 มีนาคม 2560 มิเช่นนั้นอาจมีผลต่อการดูผลเกรดเฉลี่ยของตนเอง Read More »

Scroll To Top