เอกสารคำร้อง

 

สมัครประกวดกิจกรรมงานมหกรรม ครั้งที่ ๓

ท.03. ใบลงทะเบียนเรียน

ท.04 คำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา

ท.05 คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง

ท.06. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา

ท.07.1 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

ท.07.1 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

ท.08. ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรเนียม

ท.09.1 ขอต่อวีซ่า

ท.10 คำ

ร้องขอโอนผลการศึกษา

ท.10. เอกสารประกอบ ท. 10-11

ท.14 ใบคำร้องขอจบการศึกษา

ท.14-1 แบบฟรอร์มประวัดิผู้ขอจบการศึกษา

ท.15. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนิสิต

ท.16 คำร้องทั่วไป

ใบลานิสิต

ท.18. ใบคำร้องขอแก้ I

ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close
Close