เมษายน 19, 2019

   มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต 2562

   มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต ประจำปี 2562มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต ประจำปี 2562มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต ประจำปี 2562มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต ประจำปี 2562มจร ศรีสะเกษ รับสมัครนิสิต ประจำปี…
   กรกฎาคม 15, 2017

   ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Mcu Contest 3

   ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Mcu Contest 3 มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม โทร 035 248 084 เว็บไซต์ www.krupra.net  
   กรกฎาคม 14, 2017

   คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ

   คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล  (สำหรับครูพระ)  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องด้วยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะมีการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แบบใหม่(นำร่อง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพระสอนศีลธรรมเข้าใจในการเข้าใช้ระบบฯดังกล่าว สำนักงานพระสอนศีลธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบขึ้นสองแบบ คือสำหรับพระสอนศีลธรรมและสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ (ในส่วนนี้เป็นคู่มือของครูพระ) จึงขอแจ้งให้ครูพระสอนศีลธรรม…
   มิถุนายน 3, 2017

   ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้
   มิถุนายน 1, 2017

   ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้  
   พฤษภาคม 27, 2017

   ตารางสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559

   ประกาศสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำภาคกาคศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   พฤษภาคม 27, 2017

   เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 60

   “เปิดรับสมัครรอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2560″ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2560 สอบข้อเขียนน วันที่ 31 พ.ค. 2560…
   พฤษภาคม 31, 2016

   ประกาศ ลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 60

    เปิดรับลงทะเบียนนิสิตใหม่ วันที่ ๕ – ๑๕ มิ.ย.๖๐ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นิสิตใหม่ส่งใบรายงานตัวและใบคำร้องขอมีบัตร ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
   ตุลาคม 1, 2015

   (ด่วน)ประเมินอาจารย์ออนไลน์

   regweb.mcu.ac.th นิสิตสามารถประเมินอาจารย์ออนไลน์ที่ระบบทะเบียนนิสิตได้แล้ววันนี้ถึง 30 มีนาคม 2560 มิเช่นนั้นอาจมีผลต่อการดูผลเกรดเฉลี่ยของตนเอง
   Close
   Close