กรกฎาคม 19, 2017

  อบรมสัมนา.

  มีนาคม 30, 2017

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานกิจกรรม Show and Share

  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในงาน Show and share ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ความภูมิใจของคนทำงานคือการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการทำงานกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงงาน มากกว่าหวังผลแพ้ชนะ ขอบพระคุณวิทยาเขตขอนแก่นที่สร้างเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับการโชว์ผลงาน และการแชร์ข้อมูลดีดีคะ
  Close
  Close