วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018
ข่าวด่วน

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมในการเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.