วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วยตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม”


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประกอบด้วย พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ,พระอุดมปัญญาภรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร , ดร.ฐานิดา มั่นคง รอง ผอ.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ /รก.ผอ.สนง.วิชาการ, พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต และนายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผอ.สนง.วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วยตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม” ณ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภาระกิจผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.