วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018
ข่าวด่วน

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสที่ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองฝ่ายบริหาร ได้รับประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐”

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่
    พระอุดมปัญญาภรณ์
– รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร
– ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
– พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๔
ได้รับการประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.