วันจันทร์ , 23 กรกฎาคม 2018
ข่าวด่วน

ขอนิมนต์/เชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ภาพลักษ์ของมหาวิทยาลัย

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการในกิจกรรม“การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ผ่านเวปไซด์”โดยมีประเด็นสำคัญคือ การที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ออกต่อสาธารณชนให้รับรู้ รับทราบได้นั้น บุคลากรจะต้องรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สะท้อนงานของวิทยาลัยออกสู่ชุมชนได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ปรัชญาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่ว่า “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษาสงฆ์ ธำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                  วิสัยทัศน์                                                                                   เอกลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ                                                                                   อัตลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน”                                             “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานการคณะสงฆ์”                                                 “สืบสานงานพระศาสนา นำพาพัฒนาจิต อุทิศตนเพื่อสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีศรัทธาและตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา”

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.