วันจันทร์ , 23 กรกฎาคม 2018
ข่าวด่วน

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ในกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ผ่านเวปไซด์”
โดยมีประเด็นสำคัญคือ การที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ออกต่อสาธารณชนให้รับรู้ รับทราบได้นั้น บุคลากรจะต้องรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สะท้อนงานของวิทยาลัยออกสู่ชุมชนได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ปรัชญาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่ว่า “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษาสงฆ์ ธำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน”
เอกลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานการคณะสงฆ์”

อัตลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“สืบสานงานพระศาสนา นำพาพัฒนาจิต อุทิศตนเพื่อสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีศรัทธาและตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา”

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.