วันจันทร์ , 23 กรกฎาคม 2018
ข่าวด่วน

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาสงฆ์
โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.