วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

“เปิดรับสมัครศึกษาต่อ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2560″

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2560
สอบข้อเขียน วันที่ 31 พ.ค. 2560
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 105 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่
พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร เบอร์ 081-0648178

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.