วันพุธ , 25 เมษายน 2018
ข่าวด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓

ป้ายประกาศรายชื่อลูกไก่รุ่น3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดประกาศอยู่ข้างล่าง

1.ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓ (ฉบับแก้ไข)

2.กำหนดการลูกไก่รุ่นที่ 3

แจ้งสถานที่อบรมลูกไก่ รุ่น3

 

 

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.