วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

IMG_9381 IMG_9377 IMG_9380

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร.(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท โดย ดร.ฐานิดา มั่นคง(รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ)กล่าวถวายรายงานจุดประสงค์โครงการฯ และได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)และ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปญฺโญ(นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็นวิทยากรให้ความรู้และ บรรยายเรื่อง กรอบแนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมปัญญาภรณ์(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.