วันจันทร์ , 23 กรกฎาคม 2018
ข่าวด่วน

พระราชธรรมสารสุธี,ดร เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”

25
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดงาน จากนั้น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “the art of knowledge management practices in education performance excellence” โดยทีมวิทยากรจาก The Lecturer Consulting plus ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.