วันพุธ , 25 เมษายน 2018
ข่าวด่วน

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ ร่วมกับ โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พระอุดมปัญญาภรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร(ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
click

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.