วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตร

23
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ‪#‎จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ‬ ๑๒๐ รูป/คน
click

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.