วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.