วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

กิจกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการบรหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๑/๒๕๖๑  เรื่องการเตรียมการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.