วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

วิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.