วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวด่วน

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตา ่พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในโอกาสเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร และมีพิธีต้อนรับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.