วันจันทร์ , 21 มกราคม 2019
ข่าวด่วน

ประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม และการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.