วันจันทร์ , 21 มกราคม 2019
ข่าวด่วน

ประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมสภาวิชาการ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และประชุมสภาวิชาการในเวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.