วันจันทร์ , 21 มกราคม 2019
ข่าวด่วน

โครงการนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

วันที่ ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจำ, พระครูโกศลศาสนวงศ์ อาจารย์ประจำ, และพระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำ เดินทางไปนิเทศ และติดตามนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม ให้การต้อนรับ

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.