วันจันทร์ , 21 มกราคม 2019
ข่าวด่วน

ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม”

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๙ (อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ) ได้นิมนต์/เชิญ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม” ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบแข่งขันใน ๕ รายวิชา ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นกรรมการคุมสอบแข่งขันและกรรมการตัดสินการแข่งขัน

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.