วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวด่วน

โครงการอบรมความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร, ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ, และคณะได้รับนิมนต์/เชิญ จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีบุคลากรจากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.